Dokumenty szkolne (np. statuty) znajdują się przede wszystkim na szkolnym BIP-ie

Ale także tu:

Procedury dotyczące bezpieczeństwa:

1. Procedury na wypadek zagrożeń zewnętrznych.

2. Procedury na wypadek zagrożeń wewnętrznych.

3. Procedura - wypadek ucznia.

4. Procedura - czyn karalny.

5. Procedura - cyberprzemoc.