Akademia Dobrych Manier

Nasze PRZEDSZKOLAKI  wzięły udział w  ogólnopolskiej akcji edukacyjnej i konkursie plastycznym pt. "Akademia Dobrych Manier" organizowany pod patronatem The Walt Disney Company. Celem akcji było propagowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym ogólnej wiedzy na temat zasad i umiejętności kulturalnego zachowania oraz dobrych manier, jak też powszechnie obowiązujących zwrotów grzecznościowych. W ramach Akcji przeprowadzone zostały  zajęcia edukacyjne z zadaniami logicznymi i plastycznymi. Nauczycielka zaangażowała do udziału w akcji także rodziców, którzy nagradzali dzieci naklejkami za realizację dodatkowych zadań związanych z tematem dobrego wychowania i kultury osobistej. Na  zakończenie wszystkie dzieci otrzymały odznakę.