Akademia Dobrych Manier

Nasze PRZEDSZKOLAKI  wzięły udział w  ogólnopolskiej akcji edukacyjnej i konkursie plastycznym pt. "Akademia Dobrych Manier" organizowany pod patronatem The Walt Disney Company. Celem akcji było propagowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym ogólnej wiedzy na temat zasad i umiejętności kulturalnego zachowania oraz dobrych manier, jak też powszechnie obowiązujących zwrotów grzecznościowych. W ramach Akcji przeprowadzone zostały  zajęcia edukacyjne z zadaniami logicznymi i plastycznymi. Nauczycielka zaangażowała do udziału w akcji także rodziców, którzy nagradzali dzieci naklejkami za realizację dodatkowych zadań związanych z tematem dobrego wychowania i kultury osobistej. Na  zakończenie wszystkie dzieci otrzymały odznakę.

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ MAMY I TATY W PRZEDSZKOLU 

 Poniedziałkowe słoneczne popołudnie wypełniły muzyka i śpiew płynące z budynku przedszkola, a wszystko za sprawą występów dzieci z grupy przedszkolnej. Dzieci zaprezentowały swój program taneczno – wokalno - recytatorski.  Życzeń i miłości płynących z piosenek i tańców było tak wiele, że w niejednym oku zakręciła się łza wzruszenia. Do życzeń dołączyła również pani dyrektor Magdalena Kożuch, która pogratulowała także rodzicom  takich wspaniałych pociech. Na koniec dzieci wręczyły rodzicom własnoręcznie wykonane medale „Mama na medal” i „Tata na medal”.

   Takie uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania, a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności.